Op 4 juli 2019 promoveerde aan de VU verpleegkundig onderzoeker Judith Huis in het Veld, Zij is één van de verpleegkundig onderzoekers van het NurseSMS-onderzoeksprogramma. Haar proefschrift  “Taking care together. Nurses’ self-management support in dementia care’ is toegankelijk via onderstaande link.

https://www.gildeprint.nl/case/taking-care-together/

 

Judith laat  in haar proefschrift onder meer zien dat online ondersteuning van zelfmanagement van mantelzorgers met dementie mogelijk is en gewaardeerd wordt, maar face-to-face ondersteuning niet geheel kan vervangen. Overige publicaties en producten uit haar promotieonderzoek zijn hierna te vinden bij ‘Hoe kan zelfmanagement effectief worden ondersteund bij mensen met een ernstige ongeneeslijke ziekte?’

1019 View