Wat houdt het NurseSMS project in?

NurseSMS staat voor ‘Nurses’ Self-Management support’. Het betreft een onderzoeksprogramma over het thema zelfmanagementondersteuning bij mensen met ernstige ongeneeslijke ziekten. NurseSMS moet bijdragen aan een goede regionale infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek.  De financiering van NurseSMS is vanuit het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II.

Wat is de betekenis voor de wetenschap?

De promotiestudies van Vina Slev en Judith Huis in het Veld leveren nieuwe kennis op over hoe verpleegkundigen het zelfmanagement van mensen met een ernstige ongeneeslijke ziekte kunnen bevorderen. Dat zijn vaak mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, en zelfmanagement is bij hen zeker niet vanzelfsprekend. Zelfmanagement(ondersteuning) van de mantelzorger is daarom ook heel belangrijk. Ook kijken Vina en Judith naar de mogelijkheden van eHealth bij zelfmanagementondersteuning. Vina richt zich daarbij specifiek op zelfmanagementondersteuning bij ongeneeslijke kanker, terwijl het bij Judith gaat over zelfmanagementondersteuning bij dementie.

Wat is de betekenis voor het onderwijs?

Beide promotiestudies bieden aanknopingspunten voor het onderwijs voor verpleegkundigen. Vina en Judith hebben bijvoorbeeld ook onderzocht wat verpleegkundigen zelf vinden van zelfmanagementondersteuning en het gebruik van eHealth daarbij. Hieruit bleek onder andere dat verpleegkundigen zich niet altijd competent voelen voor zelfmanagementondersteuning. Soms bleken ze zelfmanagement ook te verwarren met zelfzorg. Dergelijke uitkomsten bieden dus aanknopingspunten om de verpleegkundige opleidingen te verbeteren.

Hoe dragen de promotiestudies bij aan verbetering van de zorg?

In de promotiestudies zijn ondersteuningsprogramma’s ontwikkeld om het zelfmanagement van patiënten en mantelzorgers te ondersteunen.  In de promotiestudie van Judith gaat het om online zelfmanagementondersteuning door gespecialiseerde dementieverpleegkundigen (in combinatie met online-video’s en infographics) aan mantelzorgers. In Vina’s studie krijgen ongeneeslijk zieke kankerpatiënten en hun mantelzorgers zelfmanagementondersteuning van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg. Deels is de ondersteuning face-to-face, deels via eHealth.

 

Publicaties voortkomend uit het promotietraject van Judith Huis in het Veld:

Proefschrift

“Taking care together. Nurses’ self-management support in dementia care’
https://www.gildeprint.nl/case/taking-care-together/

 

Interventie-protocol

Interventieprotocol ‘Online zelfmanagementondersteuning voor mantelzorgers bij gedragsveranderingen van hun naaste met dementie’.
https://www.nivel.nl/pdf/interventieprotocol-online-zelfmanagement.pdf

 

Publicaties:

Huis in het Veld J, Verkaik R, van Meijel B, Francke A. A systematic meta-review of self-management support for people with dementia. Dementia, 2018. 0(0):p.1-17.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1471301218772894

Huis in het Veld J, Verkaik R, Mistiaen P, van Meijel B, Francke A. The effectiveness of interventions in supporting self-management of informal caregivers of people with dementia; a systematic meta review. BMC Geriatrics, 2015. 15:p.147
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-015-0145-6

Verkaik R, van Antwerpen-Hoogenraad P, de Veer A, Francke A, Huis in het Veld, J. Self-management-support in dementia care: A mixed methods study among nursing staff. Dementia, 2017.16(8):p.1032-1044.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1471301216632416

Huis in het Veld J, Verkaik R, van Meijel B, Verkade P, Werkman W, Hertogh C, Francke A. Self-management by family caregivers to manage changes in the behavior and mood of their relative with dementia: an online focus group study. BMC Geriatrics, 2016. 3(16):p.95 https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-016-0268-4

Huis in het Veld J, Verkaik R, van Meijel B, Verkade P, Werkman W, Hertogh C, Francke A. Self-Management Support and eHealth When Managing Changes in Behavior and Mood of a Relative With Dementia. Research in Gerontological Nursing, 2018. 1; 11(3): p.151-159
https://www.healio.com/nursing/journals/rgn/%7Bcd25b41f-9db8-4506-bb60-cfd985551da5%7D/self-management-support-and-ehealth-when-managing-changes-in-behavior-and-mood-of-a-relative-with-dementia-an-asynchronous-online-focus-group-study-of-family-caregivers-needs

Huis in het Veld J, Willemse B, Asch I, Groot Zwaaftink R, Verkade P, Veldhuijzen N, Verkaik R, Blom M, Francke A. Online Self-Management Support for Family Caregivers to Help Them Manage Behavior Changes in Their Relative With Dementia: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial and a Process Evaluation. JMIR Research Protocols, 2017. 6(11): p.e239
http://www.researchprotocols.org/2017/11/e239/

 

In de media:

Zorgenz.. interview met Anneke Francke & Judith Huis in het Veld. Online contact mag persoonlijk contact niet vervangen.
https://zorgenz.nl/nieuws/online-contact-mag-persoonlijk-contact-niet-vervangen/

 

Contactpersonen:

Vina Slev, v.slev@vumc.nl
Judith Huis in het Veld, j.huisinhetveld@vumc.nl

Promotoren van Vina:
Prof.dr. Anneke Francke (VUmc en NIVEL)
Prof.dr. Irma Verdonck-de Leeuw (VU / VUmc)

Promotoren van Judith:
Prof.dr. Anneke Francke (VUmc / NIVEL)
Prof.dr. Berno van Meijel (VUmc / Inholland / Parnassia)

Copromotoren van Vina:
Dr. Nelly van Uden-Kraan (VUmc)
Dr. Roeline Pasman (VUmc)

Copromotor van Judith:
Dr. Renate Verkaik (NIVEL)

1299 View