Wat houdt je onderzoeksproject In?

Het is al bekend dat motiverende gespreksvoering (MGV) de motivatie om leefstijlverandering vol te houden bij verschillende patiëntengroepen kan versterken. In mijn onderzoek ga ik na hoe motivatie bevorderd wordt bij patiënten met schizofrenie, die om psychoses te voorkomen langdurig medicijnen gebruiken. Dit vinden veel patiënten moeilijk vol te houden. Verder onderzoek ik hoe motiverende gespreksvoering motivatie versterkt bij patiënten die na een hartinfarct proberen te stoppen met roken.

 

Wat is de betekenis voor de wetenschap?

Het klinkt misschien vreemd, maar het is nog niet duidelijk welke elementen in zo’n motiverend gesprek het belangrijkste zijn. Daar komt bij dat er in eerder onderzoek wisselende resultaten zijn gevonden bij de twee patiëntengroepen uit mijn onderzoek. In een deel van de onderzoeken lukte het wel om de motivatie te versterken en in een ander deel niet. Als we erachter komen hoe MGV bij deze patiënten de motivatie versterkt, is dat belangrijke nieuwe kennis.

 

Wat is de betekenis voor het onderwijs?

Bijna alle verpleegkunde-studenten krijgen tijdens hun opleiding les in motiverende gespreksvoering. Wanneer kennis over de belangrijkste elementen binnen MGV in de lessen gebruikt wordt, krijgen deze studenten veel betere lessen en trainingen in MGV.

 

Hoe draagt het onderzoek bij aan verbetering van de zorg?

Als in de motiverende gesprekken van verpleegkundigen de belangrijkste MGV-elementen aanwezig zijn, helpen zij hun patiënten beter bij het uitvoeren en volhouden van leefstijlveranderingen. Dit geldt niet alleen voor de patiënten met schizofrenie of voor patiënten na een hartinfarct. Het geldt ook voor patiënten die andere leefstijlaanpassingen (bijvoorbeeld meer bewegen, afvallen, gezondere voeding) als gezondheidsadvies krijgen.

 

Contactpersoon:

Drs. Jos Dobber (promovendus)

e-mail j.t.p.dobber@hva.nl

 

Promotoren:

Prof. Dr. R.J.G. Peters (UvA-AMC)

Prof. Dr. W.J.M. Scholte op Reimer (UvA-AMC / HvA)

Copromotoren:

Dr. C.M.H. Latour (HvA)

Prof. Dr. B. van Meijel (VUmc / Inholland / Parnassia Groep)

1077 View