Kernteam NSI Center

bianca-buurman

Dr. Bianca Buurman

Bianca is senior onderzoeker en lector Acute Ouderenzorg in het AMC en de HVA. Zij doet met haar groep onderzoek naar de optimale zorgorganisatie voor ouderen met acute zorgvragen. Dit kan zijn het voorkomen van acute ziekenhuisopnames door betere zorg in de eerstelijn, door het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de buurt bijvoorbeeld in een buurtziekenhuis en door beter begeleiden van ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen en naar huis worden ontslagen. In alle onderzoeken wordt een verbinding gemaakt tussen zorg, onderzoek, onderwijs en beleid.

Contactgegevens:
b.m.vanes@amc.nl
Telefoon: 020-5665991
Bezoek website
Twitter: @bmbuurman

af

Prof. dr. Anneke Francke

Anneke bekleedt in VUmc de leerstoel ‘Verpleging en verzorging in de laatste levensfase’. Daarnaast is zij in het onderzoeksinstituut NIVEL (Utrecht) programmaleider van het onderzoeksprogramma Verpleging & Verzorging. Zij geeft leiding aan een groep promovendi en andere onderzoekers, die zich richten op onderwerpen als zorg aan het levenseinde, dementiezorg, kwaliteitsstandaarden en zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen en verzorgenden.

Contactgegevens:
a.francke@vumc.nl
Telefoon: 06 45372660
Bezoek website

Dr. Robbert Gobbens

Robbert is als lector verbonden aan de Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Zijn onderzoeksprogramma richt zich op kwetsbare ouderen. Specifieke groepen die zijn aandacht hebben zijn thuiswonende ouderen, geriatrische revalidanten en mensen met dementie. Ook richt hij zich op het creëren van Leer- en InnovatieNetwerken.

Contactgegevens:
robbert.gobbens@inholland.nl
Telefoon: 06 21115578
Bezoek website

Dr. Irene Jongerden

Irene is senior onderzoeker bij VU medisch centrum. Zij coördineert verpleegkundig onderzoek in VUmc, in het bijzonder onderzoek gericht op zelfmanagement ondersteuning door verpleegkundigen.

Contactgegevens:
i.jongerden@vumc.nl
Telefoon: 020-444 2764
Bezoek website

Nederland, Amsterdam, 16-06-2015
Portretten van onderzoekers en lectoren van het kenniscentrum Achieve, domein gezondheid van de HVA.
foto: Bram Budel Fotografie / fotograaf: Jan Reinier van der Vliet

Dr. Corine Latour

Corine werkt als opleidingsmanager/ lector bij de Hogeschool van Amsterdam. Als lector is zij verbonden aan het kenniscentrum ACHIEVE van de Hogeschool van Amsterdam. Speerpunten zijn complex care en urban vitality. Vanuit haar leerstoel ‘integratie psychiatrische en somatische zorg’ begeleidt zij promovendi, senior onderzoekers, master- en bachelorstudenten en werkt ze met name nauw samen met het AMC. Het samenbrengen van praktijk, onderwijs en onderzoek ziet zij als haar belangrijkste taak voor de komende jaren.

Contactgegevens:
c.h.m.latour@hva.nl
Telefoon: 06 21157930
Bezoek website

Untitled-1

Prof. dr. Berno van Meijel

Berno is werkzaam als lector en bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde aan de Hogeschool Inholland, het VU medisch centrum (afdeling Psychiatrie) en de Parnassia Groep. Hij geeft binnen deze organisaties leiding aan een onderzoeksprogramma op het gebied van de GGZ-verpleegkunde, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie.

Contactgegevens:
Berno.vanMeijel@Inholland.nl
Telefoon: 06 23800349
Bezoek website

Wilma-Scholten-op-Reimer

Prof. dr. Wilma Scholte Op Reimer

Wilma werkt als decaan van de Faculteit Gezondheid en als decaan a.i. van de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is zij als bijzondere hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten, verbonden aan het AMC Hartcentrum en de Universiteit van Amsterdam. Vanuit beide functies werkt zij samen met praktijk, onderwijs en onderzoekers binnen het kenniscentrum ACHIEVE van de Hogeschool van Amsterdam en het AMC. Speerpunten van ACHIEVE zijn Complex Care en Urban Vitality. Vanuit haar leerstoel begeleidt zij promovendi met een verpleegkundige, medische of paramedische achtergrond.

Contactgegevens:
W.j.m.scholte.op.reimer@hva.nl
Telefoon: 06 21157774
Bezoek website